onsdag 26 oktober 2011

Ord vecka 43

pomada
En sorts fett som används för att forma frisyren. Vanligt på 1950-talet.
stålkam
En kam av stål.
förmåga
Någonting man kan.
olaglig
Förbjudet enligt lag.
terror
Hot och våld som en grupp använder för att få som de vill.
terrorbrott
Handlingar, såsom hot och våld som en grupp använder för att få som de vill, som bryter mot lagen.
mänskliga rättigheter
Rättigheter som alla människor har.
pressfrihet
Frihet att uttrycka vad man tycker och tänker i tidningar, på TV, på internet med mera. Man får dock inte kränka andra.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar