söndag 25 september 2011

Ord vecka 38-40

antenn
En smal kroppsdel på huvudet som till exempel insekter känner med.
Antenn kan också vara en anordning som sänder eller tar emot till exempel TV-sändningar.
täckvinge
Skalbaggens skal som skyddar flygvingen.
fasettöga
En typ av öga som många insekter har. Det består av många mindre småögon.
punktöga
En typ av öga som många insekter har. De är mycket små och svåra att upptäcka.
sugsnabel
En typ av insektsmun för insekter som bara äter flytande föda, till exempel fjärilar. Den är oftast ihoprullad under huvudet när den inte används.
ryggradsdjur
Djurgrupp som har ett skelett med en ryggrad inuti kroppen. Till exempel hund och människan.
ryggradslösa djur
Djurgrupp utan ryggrad. Skelettet sitter utanpå kroppen som ett hårt skyddande skal. Till exempel skalbaggar.
insekt
En typ av djur som är ganska litet, har hård tredelad kropp, sex ben och ofta vingar. Till exempel flugor, fjärilar och myggor.
ofullständig förvandling
En insekt som när den kläcks ur ägget ser ut som en fullvuxen insekt fast mindre.
fullständig förvandling
En insekt som genomgår fyra stadier i sin utveckling till fullvuxen, nämligen ägg, larv, puppa och fullvuxen.
identitet
1. Vem man är eller 2. Känsla att man tillhör en viss grupp människor
tisdag 13 september 2011

Ord vecka 34-37

Näringskedjan visar vem som äter vem i ett ekosystem.
ekosystem
Samspelet mellan djur och miljö i ett område
Flera näringskedjor som korsar varandra
Något som cirkulerar, går runt, till exempel vattnets kretslopp.
horisont
Där himmel och hav/land möts
växtätare
Djur som lever av växter
allätare
Djur som lever av växter och kött
nedbrytare
Smådjur och svampar som bryter ner bland annat djur så att de blir jord
toppkonsument
De djur som är sist i en näringskedja. De äts inte av andra djur.
rubrik
Överskrift
ingress
Kortfattade text i början av en artikel som ska locka läsare att vilja läsa mer.