onsdag 16 november 2011

Ord i geografi

valuta

landets pengar

statsskick

hur landets styrs, t ex monarki

statschef

ett lands främsta företrädare, men ofta utan makt – han eller hon representerar landet

monarki

landet har en kung eller drottning som statschef

republik

landet har en president som statschef

demokrati

folkstyre – medborgarna i ett land är med och bestämmer hur landet ska styras

diktatur

envälde – en ensam person bestämmer hur landet ska styras utan att medborgarna i landet får säga vad de tycker

halvö

land som sticker ut i vattnet

Europeiska Unionen, EU

En organisation där tanken är att alla länder i Europa ska knytas samman genom att handla med varandra och ha liknande regler och lagar. För att ett land ska få vara medlem i EU måste landet uppfylla vissa krav, till exempel att man respekterar de mänskliga rättigheterna.

akvedukt

en bro som leder vatten

onsdag 26 oktober 2011

Ord vecka 43

pomada
En sorts fett som används för att forma frisyren. Vanligt på 1950-talet.
stålkam
En kam av stål.
förmåga
Någonting man kan.
olaglig
Förbjudet enligt lag.
terror
Hot och våld som en grupp använder för att få som de vill.
terrorbrott
Handlingar, såsom hot och våld som en grupp använder för att få som de vill, som bryter mot lagen.
mänskliga rättigheter
Rättigheter som alla människor har.
pressfrihet
Frihet att uttrycka vad man tycker och tänker i tidningar, på TV, på internet med mera. Man får dock inte kränka andra.


torsdag 13 oktober 2011

Ord vecka 41-42


överlappa
När olika bitar täcker över varandra
omlott
Ha ena kanten över den andra kanten så att det inte blir någon öppning
konvention
Regel för hur man ska leva eller uppföra sig. Till exempel barnkonventionen.
konversation
När man pratar med någon på ett artigt sätt till exempel på en fest.
rangordna
Sortera till exempel efter storlek
föda
Mat
kull
En grupp djurungar som fötts på samma gång.
allätare
Ett djur so äter både kött och växter.
mankhöjd
Höjden till högsta delen av ryggen längst fram vid nacken på till exempel en häst
kadaver
Ett dött djur
as
Ett dött djur

söndag 25 september 2011

Ord vecka 38-40

antenn
En smal kroppsdel på huvudet som till exempel insekter känner med.
Antenn kan också vara en anordning som sänder eller tar emot till exempel TV-sändningar.
täckvinge
Skalbaggens skal som skyddar flygvingen.
fasettöga
En typ av öga som många insekter har. Det består av många mindre småögon.
punktöga
En typ av öga som många insekter har. De är mycket små och svåra att upptäcka.
sugsnabel
En typ av insektsmun för insekter som bara äter flytande föda, till exempel fjärilar. Den är oftast ihoprullad under huvudet när den inte används.
ryggradsdjur
Djurgrupp som har ett skelett med en ryggrad inuti kroppen. Till exempel hund och människan.
ryggradslösa djur
Djurgrupp utan ryggrad. Skelettet sitter utanpå kroppen som ett hårt skyddande skal. Till exempel skalbaggar.
insekt
En typ av djur som är ganska litet, har hård tredelad kropp, sex ben och ofta vingar. Till exempel flugor, fjärilar och myggor.
ofullständig förvandling
En insekt som när den kläcks ur ägget ser ut som en fullvuxen insekt fast mindre.
fullständig förvandling
En insekt som genomgår fyra stadier i sin utveckling till fullvuxen, nämligen ägg, larv, puppa och fullvuxen.
identitet
1. Vem man är eller 2. Känsla att man tillhör en viss grupp människor
tisdag 13 september 2011

Ord vecka 34-37

Näringskedjan visar vem som äter vem i ett ekosystem.
ekosystem
Samspelet mellan djur och miljö i ett område
Flera näringskedjor som korsar varandra
Något som cirkulerar, går runt, till exempel vattnets kretslopp.
horisont
Där himmel och hav/land möts
växtätare
Djur som lever av växter
allätare
Djur som lever av växter och kött
nedbrytare
Smådjur och svampar som bryter ner bland annat djur så att de blir jord
toppkonsument
De djur som är sist i en näringskedja. De äts inte av andra djur.
rubrik
Överskrift
ingress
Kortfattade text i början av en artikel som ska locka läsare att vilja läsa mer.