onsdag 26 oktober 2011

Ord vecka 43

pomada
En sorts fett som används för att forma frisyren. Vanligt på 1950-talet.
stålkam
En kam av stål.
förmåga
Någonting man kan.
olaglig
Förbjudet enligt lag.
terror
Hot och våld som en grupp använder för att få som de vill.
terrorbrott
Handlingar, såsom hot och våld som en grupp använder för att få som de vill, som bryter mot lagen.
mänskliga rättigheter
Rättigheter som alla människor har.
pressfrihet
Frihet att uttrycka vad man tycker och tänker i tidningar, på TV, på internet med mera. Man får dock inte kränka andra.


torsdag 13 oktober 2011

Ord vecka 41-42


överlappa
När olika bitar täcker över varandra
omlott
Ha ena kanten över den andra kanten så att det inte blir någon öppning
konvention
Regel för hur man ska leva eller uppföra sig. Till exempel barnkonventionen.
konversation
När man pratar med någon på ett artigt sätt till exempel på en fest.
rangordna
Sortera till exempel efter storlek
föda
Mat
kull
En grupp djurungar som fötts på samma gång.
allätare
Ett djur so äter både kött och växter.
mankhöjd
Höjden till högsta delen av ryggen längst fram vid nacken på till exempel en häst
kadaver
Ett dött djur
as
Ett dött djur